HDD Afrikaans en Wiskunde Hulpmiddels

R100.00

Afrikaans en Wiskunde hulpmiddels.

Hierdie produk is in Afrikaans vir leerders tussen 5 en 13 jaar.

Hierdie produk is slegs beskikbaar as ‘n digitale produk om afgelaai te word.

Description

Ingesluit:

 • Weeklikse afmerk lys
 • 200 kaart, 2D vorms
 • 10 raam, getallelyn, 3D vorms
 • Tyd, Analoog horlosie, Digitale horlosie, Tyd omskakelings
 • Feit huisies (+ en -)
 • Feit huisies (x en ÷)
 • Spinnekopsomme, Treintjie somme, Huisie somme
 • Maaltafels 1-12, Orde van verwerkings, Omskakelings
 • A-Z drukskrif, A-Z vaste skrif, Vokale en Konsonante
 • Skryftekens, Leestekens
 • Woordsoorte, Woordvorming
 • Betekenisleer, Sinsoorte, Sinsontleding, Tye